Dr. M. van Campen

Dr. M. van Campen doceerde jarenlang catechetiek in de opleiding GPW van de Christelijke Hogeschool Ede. Als predikant is hij intensief betrokken geweest bij de praktijk van de catechese. Momenteel is hij predikant van de hervormde gemeente van Zwartebroek Terschuur. U kunt hem benaderen via telefoon of email. Gegevens hiervoor staan vermeld op de contactpagina.

Advies en toerusting

Dr. M. van Campen biedt gemeenten/catecheten die (willen gaan) werken met Reflector de mogelijkheid om toerusting en training te ontvangen. De toerusting kan worden verzorgd op de plek die de gemeente wenst. Ook is het mogelijk om een of meer avonden te organiseren in samenwerking met omliggende gemeenten. Aanvraag van informatie en aanmelding via info@reflectorcatechese.nl of de contactpagina.
U kunt kiezen uit de volgende thema’s:
1. De visie op catechese in Reflector (doelstelling en functie van de catechese)
2. Reflector werk (leer-)plan
3. Het maken van een lesopzet aan de hand van Reflector
4. Reflector in de kleine groep (duo- of mentorcatechese)
5. De leef- en belevingswereld van de catechisanten
6. De rol en positie van de catecheet
7. De catechetische cirkel (de totaliteit van leerprocessen in de gemeente)
9. Groepsdynamische processen in de catechese (ordeproblemen)
10.Werkvormen in en bij Reflector
11.Beeld- en geluidmateriaal ter ondersteuning van Reflector
12.Omgaan met digitale werkvormen bij Reflector (DVD etc)
13.Het samenstellen en functioneren van een catecheseteam rond Reflector

Vergoeding

De kosten voor advies en toerusting bedragen € 100,00 per dagdeel, exclusief de reiskosten.